You are currently viewing Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku.

Wakacje, panie profesorze! Pora
trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę
oraz
czasowniki przez dni lata odmieniać!

Julian Przyboś, Lipiec

Wakacji słodki czas

Zakończył się 114. rok szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym. Sienkiewiczacy z cenzurkami w rękach – jak w wierszu poety – wzbici w radość odpłynęli spod Lipy na wakacyjne ścieżki. Choć nie ma dwóch lat podobnych do siebie, ten ostatni 2020/21 był szczególnie wyjątkowy: to czas wielkich zmian w naszej Szkole, pandemii i jej skutków. Przypomniała o tym p. Dyrektor Maria Buk-Kalinowska w wystąpieniu skierowanym do społeczności szkolnej:

Za Wami okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów i radości, nierzadko także trudności i smutków. Przez sześć i pół miesiąca musieliście mierzyć się z trudną rzeczywistością – lekcje przez komputer, bez możliwości bezpośrednich kontaktów z kolegami i nauczycielem. Bardzo brakowało Was w szkole podczas zdalnego nauczania. Na korytarzach pustki i cisza, dzwonek milczał. Gwar i śmiech, który ociepla mury szkoły, nagle zniknął. Szkoła ożyła dopiero pod koniec maja.

Ale, choć w starym holu – sercu Szkoły i otaczających go wnętrzach, przez większość roku nie uświadczyłeś Sienkiewiczaków, nie znaczy to, że ich aktywność poznawcza zamarła. Przywołując myśl Janusza Korczaka Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwijać, Dyrektor I Liceum przypomniała zaangażowanie pedagogów i sukcesy uczniów zarówno w nauce szkolnej (74. uzyskało świadectwo z wyróżnieniem), jak i w licznych konkursach, projektach, zawodach. A było ich bez liku zarówno na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Dziękując i gratulując młodzieży Dyrektor Maria Buk-Klinowska stwierdziła:

Wszystkie te wydarzenia i wiele innych… realizowanych na co dzień w pracy z uczniami, przyczynia się do tego, że nasze liceum jest szkołą prestiżową, kuźnią talentów i drugim domem dla wielu z Was.

Nie zabrakło pochwał dla Samorządu Uczniowskiego i słów skierowanych do Rodziców, a wyrażających wdzięczność za współpracę, zrozumienie, wsparcie dla działań Szkoły oraz refleksji pod adresem nauczycieli:

W szczególny sposób zwracam się do Grona Pedagogicznego oraz Pracowników Szkoły.
Szanowni Państwo!
Jak mówi łacińska sentencja: Docendo discimus. (łac.) Ucząc innych, sami się uczymy.
Tak, w tym roku szkolnym uczyliśmy się znów więcej. Nikogo nie zaskoczą chociażby tajniki Teamsa.

Dziękuję za włożony trud w budowanie wspólnego dzieła, jakim jest dobro naszych uczniów, za kształtowanie swoją pracą i postawą pozytywnego wizerunku szkoły, za życzliwość, której doświadczałam od Was każdego dnia.
Dziękuję za wszelkie podejmowane inicjatywy, organizowane konkursy i wydarzenia szkolne. Mimo trudnych warunków spowodowanych ograniczeniami sanitarnymi, nie zrezygnowaliście z inicjatyw, które stały się już tradycją tej szkoły.

Wszyscy, Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie jesteście niepowtarzalni i wyjątkowi. Za to Wam dzisiaj dziękuję.

Końcowy fragment uroczystości to życzenia udanych, bezpiecznych, radosnych wakacji dla całej społeczności szkolnej zarówno od p. Dyrektor Marii Buk-Kalinowskiej, jak i od Starosty Łańcuckiego p. Adama Krzysztonia.

Jeszcze podziękowania wraz z piękną różą od Samorządu Uczniowskiego dla pp. Profesorów i już … koncert, kolejny dowód na to, że talentów wśród Sienkiewiczaków bez liku!
A gdy wybrzmiały ostatnie tony krótkiego występu i każdy uczeń dzierżył już w ręce cenzurkę, pod Lipę wkroczyły WAKACJE!

Do zobaczenia!