Informacja o ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni,

Jutro, 22 lipca 2021 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie będzie można zapoznać się:
1) na listach wywieszonych w dwóch gablotach na korytarzach szkolnych (wejście nr 1, gabloty na parterze i na I piętrze, obok sekretariatu)
2) w systemie Nabór 2021, po zalogowaniu się na indywidualne konto kandydata.

Listy zostaną upublicznione o godzinie 10.00.