SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkania
z wychowawcami, które odbędą się 31 sierpnia o godz. 17.00
Kl. I A – s. 33
Kl. I B – s. 38
Kl. I C – s. 74
Kl. I D – s. 63
Kl. I E – s. 34

Wszystkich Państwa prosimy o stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego, a zwłaszcza zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły, zasłonięcia maseczką ust i nosa, zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób.