Rozpoczęcie roku szkolnego.

Zaczynamy!
Zaczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
W pierwszy dzień września spotykamy się stacjonarnie w szkole.
Porządek spotkania:
Msza św. w kościele farnym – 8.00
Spotkania z wychowawcami w szkole – 9.15
Wykaz klas umieszczony będzie przy wejściach do szkoły.