You are currently viewing Narodowe Czytanie w I LO w Łańcucie

Narodowe Czytanie w I LO w Łańcucie

Czytajmy książki, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy i kim możemy się stać.

W piękny słoneczny dzień września, w cieniu dostojnej lipy, dumnie unoszącej swe konary nad dziedzińcem naszego liceum, Sienkiewiczacy, już po raz dziesiąty, z wielkim zaangażowaniem przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021 i rozpoczęli wspólne czytanie lektury Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
„To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent Polski Andrzej Duda.

„Książki upiększają umysł, uszlachetniają serce” – czytanie buduje świadomość językową, wzbogaca logosferę, rozwija wyobraźnię, kształtuje krytyczne myślenie. „Czytanie jest drugim życiem. Kto czyta, żyje wielokrotnie”. I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie ma to przekonanie, więc corocznie przystępuje do akcji, zainicjonowanej w 2012 roku przez prezydenta RP. W 2014 roku w I LO odbył się maraton czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza,. Karty książki zapisanej przez patrona naszej szkoły czytano wówczas przez 36 godzin.
Przystępując do tej akcji w tym roku, chcemy nie tylko promować czytelnictwo czy pokazywać piękno literatury polskiej i bogactwo naszego języka, ale także skłaniać do przemyśleń i refleksji nad wartościami, jakimi się kierujemy w codziennym życiu, nad ich hierarchią, nad decyzjami, jakie podejmujemy każdego dnia, nad budowaniem relacji z drugim człowiekiem, jakie one są, jakie są ich intencje.

Przy dźwięku trąb wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego. Głos zabrał Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, współorganizator obchodów tego swoistego święta polskiej literatury, zwracając się do zebranych w ciepłych słowach powitania. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy napisany na jubileuszową edycję Narodowego Czytania oraz wygłosił przemówienie do organizatorów, gości i licznie zebranej na szkolnym dziedzińcu młodzieży, odwołując się w nim także do osobistych doświadczeń związanych z czytaniem. Piosenka „Łańcut kocham”, wykonana przez kwartet uczennic: Maja Chrzan, Karolina Władyka, Kinga Hawer i Emilia Petraś, dopełniła podniosłej atmosfery tego wyjątkowego dnia.

Naszą uroczystość zaszczyciło grono znamienitych gości: Minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Waldemar Szumny – przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marek Uberman – Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, ks. Grzegorz Garbacz – proboszcz łańcuckiej Fary, Barbara Pilawa-Kraus – Wicestarosta Łańcucki, Dariusz Zięba – kierownik doradców metodycznych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Tadeusz Pasieczny – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy łańcuckich szkół ponadpodstawowych oraz oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łańcuckiego. Okolicznościowy list gratulacyjny z tej okazji wystosowała Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.
Nauczyciele poloniści – Justyna Pankiewicz, Władysława Kluz-Chłanda, Małgorzata Kopeć, Iwona Skawina i Piotr Domka opracowali scenariusz artystyczny i czuwali nad jego realizacją. Z aplauzem przywitano Gabrielę Zapolską!, którą świetnie zaprezentowała Otylia Hycka z 3 Ep , przedstawiając niezwykle interesująco życie i twórczości pisarki. Kwestie bohaterów lektury czytali zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie I LO, ujawniając przy tym ukryte dotąd talenty aktorskie. Nakreślone przez Zapolską sceny i postacie w szczególny sposób ożyły na deskach szkolnego teatru, przygotowanego pod kierunkiem Władysławy Kluz-Chłandy.

Oto Dulscy w całej krasie: mamunia Aniela, właścicielka kamienicy i rodzicielka Hesi i Meli- uroczych dziewcząt poznających świat przez pryzmat drobnomieszczańskich poglądów matki i syna Zbyszka – znawcy nocnego życia, knajpek i aktoreczek. Zaraz zobaczymy go w potyczkach słownych ze swoją matką i relacji z ojcem, Felicjanem Dulskim. (tekst – W. Kluz-Chłanda)

Świetnie ich odegrali, kolejno: Aniela Superson z 3 Dp, Monika Harpula i Aleksandra Kluz z 3 Cp, Franciszek Wlazło z 3 Ep i Szymon Drabicki z 3 Cg. Hankę doskonale zagrała Karolina Fryźlewicz z 3 Cp.

Oj, zakradł się skandal do „porządnego” domu państwa Dulskich. Ale od czego pani Aniela i jej krewna pani Juliasiewiczowa mają łeb na karku? Wszystko uda się załatwić, i choć trochę żal każdego szeląga, musi wszystko wrócić do normy: brudy należy wyprać we własnym domu, Hankę odprawić i dalej żyć „po bożemu”. (tekst – W. Kluz-Chłanda)

Kolorytu całości dodał bez wątpienia wymowny i nastrojowy występ ks. Tomasza Dzioba, katechety w I LO. Poezją, śpiewaną przy akompaniamencie swojej gitary, skłonił słuchaczy do refleksji: „Jakim naprawdę jestem człowiekiem…”.

Na koniec wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia zwiedzali piękną wystawę o życiu i twórczości Gabrieli Zapolskiej, przygotowaną przez Urszulę Mach, Małgorzatę Kopeć i Piotra Domkę. Częścią wystawy były też informacje o poprzednich edycjach akcji Narodowe Czytanie.
Podziękowania ogromne niech popłyną w tym artykule także do tych, którzy zadbali
o oprawę techniczną całego wydarzenia, o nagłośnienie i budowę sceny. Bartek Lewicki i Emil Kulka z 3 Dg, Gracjan Lonc z 3 Bg i Mikołaj Lenar z 3 Ag to ci chłopcy, bez pracy których nie moglibyśmy się cieszyć sukcesem. I wspaniały fachowiec Pan Krzysztof Kozuń, akustyk
z MDK w Łańcucie.

Dziękujemy!