You are currently viewing BEZPIECZNE FERIE

BEZPIECZNE FERIE

W poniedziałek 14 lutego rozpoczynają się ferie zimowe. Jest to dla młodzieży czas odpoczynku, rekreacji, ale tez dużej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. Planując zimowy odpoczynek, warto zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez różne służby i instytucje publiczne. Zachęcamy do lektury załączonych publikacji oraz do odwiedzenia polecanych stron i serwisów internetowych, które dostarczą niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpiecznego wypoczynku.

I.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZABAW NA ŚNIEGU, LODOWISKU I PODCZAS KULIGÓW

CO ROBIĆ SYTUACJI, GDY ZAŁAMIE SIĘ POD NAMI LÓD

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII SPĘDZANYCH W GÓRACH

DEKALOG NARCIARSKI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS FERII W DOMU I POZA DOMEM

https://bialystok.policja.gov.pl/po2/prewencja/poradnik/49686,Bezpieczne-Ferie.html
Komenda Miejskiej Policji Białystok

II.

UWAGA! OSTROŻNIE NA LODZIE!

III.

BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ PO GÓRACH

Podstawą bezpiecznego poruszania się po górach jest poznanie zagrożeń jakie mogą nas spotkać i umiejętność właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Poniższy poradnik opisuje niebezpieczeństwa gór, radzi jak prawidłowo przygotować się do wędrówki oraz jak postępować w razie wypadku.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Jak prawidłowo zasłaniać usta i nos

Ulotka o grypie

Dezynfekcja rąk

Zasady higieny

Maseczki