You are currently viewing Sienkiewiczacy z pomocą dla Ukrainy

Sienkiewiczacy z pomocą dla Ukrainy

W tym roku, po raz kolejny, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA, organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Tym razem do tworzenia Paczki dla wybranej przez nas rodziny zaprosiliśmy całą społeczność szkolną. Szlachetna Paczka to akcja, która pokazuje, że pięknie jest pomagać, ale wymaga to współpracy i zaangażowania. Oprócz artykułów materialnych, tak potrzebnych rodzinom, potrzebne jest też serce i czas, który poświęcamy innym. Tak właśnie stało się w naszej szkole. Oprócz ogromnego zaangażowania całej społeczności szkolnej, do akcji włączyli się również Rodzice, bez których wykonanie niektórych czynności byłoby wręcz niemożliwe. Słowa ogromnego uznania kierujemy do Pani Jolanty Jędruch i Pani Magdaleny Śmigielskiej, które wsparły szkołę swoją pracą i logistyką przedsięwzięcia.