You are currently viewing GALA XXXVII KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. PROF. JANA MARSZAŁA

GALA XXXVII KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. PROF. JANA MARSZAŁA

25 marca w naszej szkole odbyła się Gala XXXVII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała – nauczyciela matematyki, wspaniałego pedagoga, wychowawcy wielu olimpijczyków, który zmarł w 1980r.

Konkurs zorganizowali nauczyciele matematyki: Tomasz Sergiew i Monika Wyczarska przy współpracy nauczycieli z 36 szkół średnich województwa podkarpackiego. W finale z zadaniami matematycznymi zmagało się 190 uczniów, spośród których wyłoniono 61 laureatów.

Tematyka tegorocznych zadań dotyczyła równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi o rozwiązaniach całkowitych, równań z wartością bezwzględną i z parametrem, własności liczb pierwszych, ułamków algebraicznych, dowodzenia z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia i podzielności liczb całkowitych, dowodzenia nierówności oraz własności figur płaskich, w tym dowodzenia z wykorzystaniem własności trójkąta.

Na uroczyste podsumowanie konkursu przybyli zaproszeni uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki oraz ich opiekunowie, a także Honorowy Przewodniczący Konkursu Eugeniusz Śmietana, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń – sponsorzy nagród oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Tadeusz Pasieczny.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Organizatorzy