You are currently viewing Wyjątkowa uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa   prof. dr. hab. Markowi Rudnickiemu, wybitnemu absolwentowi  Naszego Liceum!

Wyjątkowa uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa   prof. dr. hab. Markowi Rudnickiemu, wybitnemu absolwentowi  Naszego Liceum!

W wypełnionej po brzegi historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 maja 2022 odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Markowi Rudnickiemu, wybitnemu lekarzowi – chirurgowi, naukowcowi, nauczycielowi i mentorowi wielu pokoleń lekarzy.
Po odśpiewaniu hymnu przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk podniosłą galę rozpoczął JM Rektor Sląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, który w swym wystąpieniu podkreślił wielkie zasługi prof. Marka Rudnickiego – będącego liderem medycznej i patriotycznej Polonii – w budowaniu mostów współpracy i porozumienia między Polską i Stanami Zjednoczonymi.
Przyznajemy ten tytuł nietuzinkowemu człowiekowi, który w czasach wielkiej próby w latach 80. ubiegłego wieku, jako jeden z założycieli Solidarności Śląskiej Akademii Medycznej wykazał się szlachetnością i odwagą. Odważył się być mądrym i nie bacząc na osobiste konsekwencje, jako lekarz ówczesnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie pomagał rannym górnikom z kopalni „Wujek”, a następnie walczył o niepodległą Rzeczpospolitą. (…) Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Rudnickiemu jest wyrazem szczególnego uznania dla drogi zawodowej, naukowej i życiowej tego znakomitego nauczyciela akademickiego, ale też podkreśleniem Jego roli jako dydaktyka, naukowca, organizatora, działacza społecznego, człowieka wielu pasji, zawsze służącemu drugiemu i Ojczyźnie. Cieszę się, że właśnie dziś, właśnie w tym wyjątkowym miejscu, odbywa się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Osobie tak nieprzeciętnej. Sala ta też jest symbolem Demokracji, Wolności, Dialogu, wartości tak bliskich profesorowi Rudnickiemu – stwierdził JM Rektor SUM.
Laudację wygłosił prof. dr. hab. n. med. Wacław Kuczmik.
Profesor Marek Rudnicki jest niezwykłym chirurgiem i wizjonerem, cenionym lekarzem cieszącym się renomą człowieka o znakomitych kompetencjach, wielkim sercu i olbrzymiej woli. (…) Imponującą jest jego postawa obywatelska, polonijna i prospołeczna. To człowiek o niezwykłych talentach, których nie zakopał, ale pomnożył we wszystkich obszarach swojej działalności – mówił w laudacji profesor Wacław Kuczmik. W swym wystąpieniu przypomniał też inne pasje Marka Rudnickiego: jego znakomitą akademicką karierę sportową (rozpoczętą już w I Liceum w Łańcucie), himalaizm, który czynnie uprawiał biorąc udział w wyprawach wraz z najwybitniejszymi (m. in. Jerzym Kukuczką, Krzysztofem Wielickim) również jako lekarz wypraw. Profesor Rudnicki w 1987 roku wyjechał do USA, gdzie pracował w najlepszych uniwersytetach.
Nauczyłem się patrzeć na świat innymi oczami, w oparciu o wiedzę, doświadczenie pobytu za granicą, z absolutną chęcią dzielenia się tym, co nowe, co może się przydać, co może być istotne dla moich rodaków – stwierdził prof. Rudnicki. Od ponad trzech dekad pracuje na amerykańskich uniwersytetach.
Po ceremonii promocji na doktora honoris causa, profesor Marek Rudnicki wygłosił wystąpienie, które rozpoczął od podziękowań i przywitania licznie zgromadzonych gości.
– Stoję tutaj przed państwem jako reprezentant rzeszy lekarzy polskiego pochodzenia, którzy pracują poza granicami kraju, a częstokroć muszą się utożsamiać z czymś, co jest określane emigracją. Wśród nich jest olbrzymia grupa absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiejsza uroczystość wskazuje, że ten wyjazd może stanowić podstawę do dalszej integracji między krajowym środowiskiem lekarskim, a tymi którzy pracują zagranicą. W moim odczuciu warto, taki mam plan. Nauczyłem się patrzeć na świat innymi oczami, w oparciu o wiedzę, doświadczenia pobytu zagranicą, absolutną i dominującą chęć dzielenia się tym co nowe, co może się przydać, co może być istotne dla mojego kraju i mojej ojczyzny. Stąd też moje działania o wielu wymiarach, od organizacji przyjazdu do Chicago młodzieży z mojego w liceum w Łańcucie, aż po integrację środowisk polonijnych od Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, aż po Polonię w USA i Australii – mówił prof. Marek Rudnicki.

Na tej wyjątkowej, podniosłej uroczystości reprezentowała nasze miasto Rodzina Profesora, Starosta Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń, nie zabrakło też przedstawicieli I Liceum i kolegów ze szkolnej ławy. Z radością przyjęliśmy pozdrowienia dla naszej społeczności, wyrazy pamięci o miejscach i ludziach, z którymi wiążą się wspomnienia Profesora z lat szkolnych, licealnych. Przekazaliśmy również wyrazy szacunku i poczucie dumy, że oto w 115. letniej historii I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie mamy pierwszego absolwenta -Doktora honoris causa!
Vivat academia! Vivant professores!