You are currently viewing ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW

ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 5 LIPCA 2022

W GODZ. 9.00 – 13.00

w następujących salach

kl. 3 Ag – sala nr 32

kl. 3 Bg – sala nr 33

kl. 3 Cg – sala nr 34

kl. 3 Dg – sala nr 35

absolwenci – sekretariat szkoły

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora – najpóźniej do 12 lipca br. (tj. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników) – Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).