You are currently viewing Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do I LO w Łańcucie

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do I LO w Łańcucie

22 lipca 2022 w godz. 9.00 – 15.00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie do klas pierwszych na rok szk. 2022/2023. Kandydaci zakwalifikowani spełnili kryterium punktowe oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów (oryginałów lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty). Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły.