You are currently viewing <i>I kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu</i>

I kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu

Społeczność Sienkiewczowska z radością przyjęła wiadomość o powołaniu na wniosek Zarządu PŁ Młodzieżowej Rady Powiatu, ciała, do którego zadań należy m. in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych powiatu na rzecz młodzieży i ich monitorowanie, podejmowanie działań na rzecz młodych, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej. Na uroczystej sesji Rady Powiatu Łańcuckiego w dniu 12 stycznia br. odbyło się wręczenie mandatów szesnastu radnym, ich ślubowanie i wybór prezydium MRPŁ. Spieszymy poinformować, że nasze Liceum reprezentować będzie trzech radnych: Wiktor Chmielarz, Norbert Michna i Szymon Jurek, który również wchodzi w skład Prezydium MRPŁ i pełni w nim funkcję wiceprzewodniczącego. Pozostali radni to uczniowie szkół średnich naszej miejscowości i Wysokiej, przewodniczący to Adam Majcher z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego. Gratulujemy i z ciekawością będziemy obserwować pracę Rady, która tak wiele może  zdziałać na rzecz młodych naszego powiatu!

Więcej informacji:  https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/pierwsza-sesja-mlodziezowej-rady-powiatu-lancuckiego-i-kadencji,3238.html