You are currently viewing <i>SZYMON JUREK – nasz szkolny omnibus – w centralnych zawodach XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości</i>

SZYMON JUREK – nasz szkolny omnibus – w centralnych zawodach XVIII Olimpiady Przedsiębiorczości

Z radością i dumą informujemy, że Szymek dostał się do III etapu XVIII OP!  Olimpiada Przedsiębiorczości jest innowacyjnym projektem o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy, przedsiębiorstwo. Hasłem przewodnim XVIII edycji jest: Biznes i zarządzanie.

Szymek 3 marca br. uczestniczył z sukcesem w dwuetapowych zawodach okręgowych w Krakowie, które polegały na teście wiedzy i grupowym wykonaniu zadania sytuacyjnego z obroną rozwiązania przed Komisją. Przed Szymkiem trzyetapowe zawody centralne w Warszawie, składające się z testu wiedzy, Elevator Pitch – prezentacji „pomysłu na własny biznes” z pytaniami Komisji i w trzecim etapie Quiz 1 z 10.

Trzymamy kciuki za naszego Zdolniachę i wierzymy, że – podobnie jak w dotychczasowym przebiegu tej trudnej i skomplikowanej Olimpiady – nie zawiedzie go wiedza i będzie mu sprzyjać szczęście!

Gratulacje dla Szymka i prof. Marty Kaczmarczyk – opiekunki Olimpijczyka.