You are currently viewing Z wizytą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie –  uczelni partnerskiej I Liceum

Z wizytą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie –  uczelni partnerskiej I Liceum

W dniu 31 marca br. uczniowie klasy IVE, IIE oraz ID pod opieką prof. Eweliny Klimzy, Edyty Olbrycht i Edyty Teichman mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych na kierunku Filologii Angielskiej WSIiZ w Rzeszowie.

A oto relacja uczestników tego ważnego edukacyjnego wydarzenia:

 – Trzeba przyznać, że byliśmy pod wrażeniem bogatego zaplecza uczelni, jak również pięknego wystroju wnętrz, sal i auli wykładowych. Przede wszystkim zachwycił nas jednak wysoki poziom merytoryczny przygotowanych zajęć. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawej prezentacji na temat podróżowania i atrakcji turystycznych Zimbabwe przygotowanej przez studenta z tego kraju. Z prelekcji wygłoszonej przez p. dr Paulę Wieczorek  dowiedzieliśmy się  o rdzennych mieszkańcach Ameryki i ich sytuacji w XXI wieku, zaś p. mgr Katarzyna Strzyżowska  zapoznała nas z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi kultury i życia w Wielkiej Brytanii.  Wszystkie te zajęcia odbywały się oczywiście w doskonałym jakościowo języku angielskim, stąd doszliśmy do wniosku, że chętnie zostalibyśmy w przyjaznych wnętrzach WSiZ-u dłużej niż przewidziane dla nas cztery pełne godziny zegarowe.

Udział w zajęciach możliwy był dzięki zawarciu umowy partnerskiej pomiędzy I LO w Łańcucie i rzeszowską uczelnią, którego inicjatorką ze strony naszej szkoły była prof. Ewelina Klimza. Są to dopiero początki  współpracy; już 12 kwietnia będziemy gościć wykładowcę z WSIiZ, p. Joannę Walker, a następnego dnia, 13 kwietnia pracownicy tej uczelni zasiądą w jury II Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, zaś 25 kwietnia br. jako sponsorzy i patroni naszych konkursów będą uczestniczyć w rozdaniu nagród podczas Gali  X Konkursu „Językomaniak to Ja” oraz II Konkursu Piosenki Obcojęzycznej.

Na tym na pewno nie koniec – pomysłów do podejmowania wspólnych inicjatyw z pewnością nie zabraknie! A ich efektem – mamy nadzieję – będzie coraz doskonalszy język  angielski Sienkiewiczaków!