You are currently viewing Akcja żonkilowa „POLA NADZIEI”

Akcja żonkilowa „POLA NADZIEI”

Od 2006 roku, każdej wiosny odbywa się w Łańcucie akcja charytatywna  pod nazwą „POLA NADZIEI”, która ma na celu propagowanie idei opieki hospicyjnej oraz wspieranie działalności Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Szczególne znaczenie akcji to wymiar edukacyjny, skierowany do  młodzieży, aby uwrażliwić młodych członków społeczeństwa na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i z różnymi niepełnosprawnościami.

W tym roku 27.04.2023r. na ulicach miasta Łańcuta, wolontariusze „Przyjaciele od serca” z I Liceum Ogólnokształcącego rozdawali mieszkańcom kwiaty żonkili w zamian za dobrowolny datek. Podczas akcji uczniowie zebrali od ludzi dobrej woli kwotę 8590,59 złotych. Kwota ta  została przekazana fundacji na rzecz ich Podopiecznych. Dzięki naszemu wsparciu jest możliwe większe otoczenie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną, psychologiczną i socjalną.

Pomoc w organizacji akcji otrzymaliśmy ze strony nauczycieli i uczniów wielu szkół podstawowych  powiatu łańcuckiego i przeworskiego. To właśnie oni zapewnili nam symboliczne kwiaty żonkili, ręcznie wykonane.