You are currently viewing ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW 

ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 7 LIPCA 2023

w GODZ. 10.00 – 12.00

w następujących salach

kl. 4 A – sala nr 38
kl. 4 B – sala nr 39
kl. 4 C – sala nr 63
kl. 4 D – sala nr 73
kl. 4 E – sala nr 74

absolwenci – sala nr 45

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015; dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej:

Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).
Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie do 10 sierpnia 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego oraz odbioru świadectw – 8 września 2023

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora – najpóźniej do 14 lipca br. (tj. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników) – Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).