You are currently viewing EKOPRACOWNIA  OZE – IDZIEMY W STRONĘ SŁOŃCA

EKOPRACOWNIA  OZE – IDZIEMY W STRONĘ SŁOŃCA

Dużym wyzwaniem współczesnych czasów jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Ze zmianą struktury tej produkcji – ze źródeł nieodnawialnych na odnawialne – muszą zmierzyć się wszystkie kraje świata. Aby zachować naturalne środowisko dla przyszłych pokoleń, musimy wśród młodych ludzi już dzisiaj kształtować odpowiedzialność za swoje otoczenie, region i planetę. Musimy motywować ich do podejmowania wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych oraz uświadamiać o wpływie jednostki na środowisko w myśl idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Tym działaniom ma właśnie służyć nowa EKOPRACOWNIA, którą będzie mieć nasze liceum, dzięki dofinansowywaniu w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Powstanie takiej pracowni umożliwi podniesienie poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego – zajęcia w ekopracowni zwiększą możliwości na zastosowania metody naukowej, rozwijanie umiejętności aktywnego obserwowania środowiska, rozbudzenie ciekawości i pasji przyrodniczej oraz pozytywnego nastawienia do nauki. Pracownia będzie doskonałym miejscem do kształtowania i rozwijania nieszablonowego myślenia uczniów. Dzięki wzbogaceniu warsztatu dydaktycznego pozwoli na prowadzenie praktycznych, różnorodnych i atrakcyjnych zajęć.

W szkole z tradycjami, jaką niewątpliwie jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, w sposób szczególny dbamy o podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Uczniowie, zdobywając wiedzę, będą współpracować ze środowiskiem lokalnym, nawiązywać kontakty z osobami i instytucjami działającymi na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz staną się ambasadorami racjonalnego gospodarowania energią.