You are currently viewing Spotkania uczniów klas pierwszych i ich rodziców

Spotkania uczniów klas pierwszych i ich rodziców

Serdecznie zapraszamy Uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 01.09.2023 roku o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej. Następnie spotkania z wychowawcami klas.

Tego samego dnia na godzinę 17:00 zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych – zebranie ogólne w sali gimnastycznej, następnie spotkania z wychowawcami w klasach.