You are currently viewing W nowy rok szkolny z nową pracownią OZE

W nowy rok szkolny z nową pracownią OZE

Ekopracownia OZE „Idziemy w stronę Słońca” prawie gotowa. Sala wyremontowana, a nowe meble, stoliki i krzesełka czekają na uczniów. W klasie pojawił się już także ekran multimedialny a szafki skrywają  zestawy pozwalające przeprowadzić szereg doświadczeń związanych z wykorzystaniem energii wiatru i słońca. Cieszymy się ogromnie.

Przypominamy również ,że pracownia powstała dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Ekopracownie-zielone serce szkoły”, realizowanego przez WFOŚiGW w postaci Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.