You are currently viewing Nasi nauczyciele zakończyli projekt „Sienkiewiczacy w Europie” w ramach programu Erasmus+

Nasi nauczyciele zakończyli projekt „Sienkiewiczacy w Europie” w ramach programu Erasmus+

Piętnastu nauczycieli z I Liceum uczestniczyło w niezwykle ciekawym, trwającym 18 miesięcy  projekcie (kwiecień 2022- wrzesień 2023). Składał się on z kilku faz: wypracowania koncepcji projektu w oparciu o potrzeby edukacyjne szkoły, napisania projektu (który zyskał wysoką ocenę merytoryczną) odbycia kursów w kilku krajach Europy, które przygotowały nauczycieli do stosowania nowych, innowacyjnych metod nauczania i wychowania. Ostatni etap to wdrażanie nowych kompetencji metodycznych i językowych w praktyce szkolnej.

Podczas kursów językowych i metodycznych nauczyciele brali udział w wykładach, warsztatach, projektach a także w wycieczkach, imprezach integracyjnych i zajęciach dodatkowych, które pozwoliły im obcować z językiem obcym na różnych płaszczyznach.  Udział w kursach pozwolił na poznawanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, umożliwił poznanie kraju, jego kultury i obyczajów. Dzięki zajęciom dodatkowym nasi nauczyciele zwiedzali zabytki i ważne miejsca, brali udział w wydarzeniach kulturalnych, prowadzili rozmowy z mieszkańcami, poznawali dania tamtejszej kuchni i realia życia w Irlandii, Hiszpanii i Francji.