You are currently viewing Kochani Nasi Profesorowie!

Kochani Nasi Profesorowie!

W Dniu Święta Edukacji Narodowej życzymy samych słonecznych dni, pięknych marzeń  i ich spełnienia, 😍 krzepkiego zdrowia  i zadowolenia z nas – czasem niesfornych i nie zawsze prymusów, ale zawsze ceniących Was za poświęcenie!

Wasi uczniowie Sienkiewiczacy