You are currently viewing UROCZYSTE OTWARCIE NASZEJ WYMARZONEJ EKOPRACOWNI OZE

UROCZYSTE OTWARCIE NASZEJ WYMARZONEJ EKOPRACOWNI OZE

10 października 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza  w Łańcucie została oficjalnie otwarta ekopracownia OZE, ,,ZIELONE SERCE SZKOŁY”. Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 82 884,08 zł, a kwota przyznanej dotacji to 74 595,67 zł.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez Marię Buk-Kalinowską dyrektora I LO w Łańcucie zaproszonych Gości: Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, Prezesa WFOŚiGW Jacka Skibę, Wicestarostę Powiatu Łańcuckiego Barbarę PILAWĘ-KRAUS, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” Kazimierza Tuszyńskiego, przedstawicielkę Zarządu Powiatu Łańcuckiego Halinę Golec, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Tadeusza Pasiecznego oraz przewodniczącą Rady Rodziców Annę Tomaszek-Furgał. Po symbolicznym przecięciu wstęgi w drzwiach nowoczesnej ekopracowni zgromadzeni mogli już wejść do środka, by w obecności przedstawicieli społeczności szkolnej wziąć udział w dalszej części tej tak ważnej uroczystości.

W oficjalnych słowach skierowanych przez przybyłych Gości do Dyrekcji, uczniów i nauczycieli podkreślano znaczenie i rolę istnienia takiej pracowni w szkole. Bardzo interesującym elementem spotkania był wykład mgr Karoliny Palimąki i studentki Anny Gacek z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  „Odnawialne źródła energii – droga do zielonej przyszłości”. Warto zaznaczyć, że EUROPE DIRECT Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie – działający w sieci informacyjnej Komisji Europejskiej – objął to wydarzenie swoim naukowym patronatem.

Przygotowany projekt ,,Ekopracownia OZE – idziemy w stronę Słońca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie” pozwolił na wyposażenie sali lekcyjnej w nowoczesne pomoce dydaktyczne ściśle związane z odnawialnymi źródłami energii. Klasopracownia została zmodernizowana i zaopatrzona w niezbędny sprzęt, monitor interaktywny, rzutnik i drukarkę. Zakupiono meble – stanowiska pracy uczniów i nauczyciela oraz szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych. Odnowiono i pomalowano  ściany oraz przeprowadzono renowację parkietu.

Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni OZE pozwoli na efektywne i uatrakcyjnione prowadzanie zajęć, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii nauczania, zwiększy świadomość uczniów w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii.

Jesteśmy przekonani, że ekopracownia OZE przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży postaw proekologicznych, rozbudzi też odpowiedzialność za stan środowiska. Będzie ich  motywować   do podejmowania wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów ekologicznych oraz nieustannie przypominać  o wpływie jednostki na otaczający nas świat w ramach idei „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Na koniec tej miłej i kameralnej uroczystości nie zabrakło też słodkiego akcentu. Na wszystkich czekał piękny zielony  tort z wiatrakami, „ekologiczny” zarówno pod względem składników, jak i dekoracj