You are currently viewing Spotkanie z nauczycielami z Ukrainy

Spotkanie z nauczycielami z Ukrainy

23 października br. do naszego Liceum przybyli goście – dziesięcioosobowa grupa nauczycieli ukraińskich z Połtawy i okolic oraz Lwowa, którzy przebywają w Łańcucie na szkoleniu metodyczno-językowym, by móc uczyć w swoich szkołach języka polskiego. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, którego dyrektor Maciej Trojnar wraz z koordynatorką szkolenia Agatą Sakowicz towarzyszyli naszym gościom. Zebranych powitała Maria Buk – Kalinowska, Dyrektor I LO, w spotkaniu uczestniczyło kilkoro nauczycieli z naszej szkoły – uczestników projektu Erasmus + i przedstawiciele Sienkiewiczaków.

Podczas niezwykle sympatycznej i poruszającej dyskusji poznaliśmy strukturę ukraińskiej edukacji i jej funkcjonowanie podczas wojny, porównaliśmy ją do polskiego systemu, dowiedzieliśmy się, że istotnym problemem dla nauczycieli jest brak okazji do rozmawiania w języku polskim. Dotyczy to również ich uczniów rozpoczynających naukę naszego języka. Stąd pomysł szkół e-partnerskich – polscy uczniowie raz w miesiącu spotykaliby się na platformie zoom lub teams z rówieśnikami z Ukrainy i w czasie indywidualnych rozmów pomagali im w doskonaleniu polskiego. Dla naszej młodzieży byłaby to praktyczna lekcja patriotyzmu poprzez promocję języka polskiego za granicą.

Dowiedzieliśmy się również, że RDM podjął działania, by w Łańcucie powstał Międzynarodowy Dom Spotkań – miejsce wymiany poglądów młodzieży z różnych krajów.

Podczas rzeczowej i równocześnie miłej wymiany myśli mieli okazję zaprezentować się Sienkiewiczacy: Wiktor Chmielarz z wielkim zaangażowaniem opowiadał  o funkcjonowaniu naszego samorządu szkolnego oraz o swojej aktywności m. in. w Młodzieżowej Radzie Powiatu i Sejmiku Podkarpackim, Andżelika Bzdek, zastępczyni przewodniczącego samorządu uczniowskiego ciekawie opowiedziała o inicjatywach i osiągnięciach tej organizacji, Dawid Dziurzyński relacjonował swoje doświadczenia w pracy na rzecz społeczności Sienkiewiczowskiej (warto dodać, ze jest stypendystą RODM), Margarita Pryhodko zaś swoim rodakom przedstawiła refleksje związane ze swoją i innych Ukraińców nauką w naszym Liceum  i przebywaniu w Polsce. Warto podkreślić, że nauczyciele – goście byli szczególnie zainteresowani samorządnością młodzieży i wystąpienia Sienkiewiczaków spotkały się  z dużą sympatią i uznaniem.

Zwieńczeniem były wspólne pamiątkowe zdjęcia i wyrażenie przez uczestników nadziei, że będą kolejne okazje, by spotkać się i wspierać tę bardzo ciekawą inicjatywę. Jednym z ważnych priorytetów programu Erasmus+ jest eTwinning, w którym nauczyciele i uczniowie wykorzystują internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami, materiałami do nauki, motywują do nauki i otwarcia na Europę. I takie między innymi kompetencje zdobywali nasi nauczyciele w ramach projektu „Sienkiewiczacy w Europie”. Współpraca  ze szkołami w Ukrainie będzie praktycznym i pożytecznym efektem szkoleń.