You are currently viewing Mierzymy się ze smogiem – w projekcie ESA szkoła pozyskała kolejne urządzenie pomiarowe

Mierzymy się ze smogiem – w projekcie ESA szkoła pozyskała kolejne urządzenie pomiarowe

Jest nam miło poinformować, że nasza Szkoła otrzymała wewnętrzny monitor pokazujący stan jakości powietrza. Jest to nagroda w konkursie „Mierzymy się ze smogiem”, organizowanym w ramach programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa realizowanego przy wsparciu  Ministerstwa Cyfryzacji. Monitor, umieszczony na dolnym holu szkoły tuż przy wyjściu, jest aktywny i w trybie ciągłym mierzy oraz informuje o następujących parametrach:

  • stężenie pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły; 
  • stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły; 
  • temperatura powietrza na zewnątrz szkoły;
  • wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły;
  • ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły.

Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane wysyłane za pośrednictwem sieci OSE lub Internetu, prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranie informacyjnym w szkole. Na ekranie ukazują się również poszczególne treści edukacyjne. Dodatkowo na budynku szkoły (od strony ulicy Mickiewicza) widnieje wcześniej zainstalowany wyświetlacz LED, podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.

Odczytujmy wyniki, analizujmy dane dotyczące czystości powietrza, abyśmy mieli lepszą i bardziej rzetelną wiedzę na temat szkodliwości smogu i walki z nim.

Zachęcamy do oglądnięcia filmiku „Mierzymy się ze smogiem”  https://youtu.be/0SOXeOOouJg

ESA, czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa 

Mierzymy się ze smogiem. Dla powietrza, dla zdrowia, dla przyszłych pokoleń!