You are currently viewing Uniwersyteckie zajęcia klasy 2c

Uniwersyteckie zajęcia klasy 2c

W dniu 18 listopada br. klasa 2c –  realizująca już drugi rok program Biologia – kluczem do sukcesu, rozpoczęła cykl zajęć na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki współpracy z uczelnią uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym stoją przed ogromną szansą – mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową w świetnie wyposażonych pracowniach. Ciekawe wykłady, zajęcia laboratoryjne i kontakt z nowoczesną aparaturą – to niezbywalne zalety wyjazdów na URz.