You are currently viewing Z Łańcuta do Landshuta – kolejne Erasmusowe eskapady naszej młodzieży!

Z Łańcuta do Landshuta – kolejne Erasmusowe eskapady naszej młodzieży!

Na przełomie października i listopada nasi Sienkiewiczacy odważnie wyruszyli w podróż pełną wyzwań i odkryć. Cel podróży? Malownicze miasto Landshut w Niemczech, gdzie miała miejsce wymiana młodzieży w ramach projektu Erasmus+ „Employment 2.0”. Tam, wraz z rówieśnikami z Niemiec, Włoch, Francji i Tunezji, nasza młodzież wkroczyła na europejski szlak edukacyjny.

Ośmioro odważnych i łaknących przygód uczniów rozpoczęło niezwykłą podróż by zrozumieć istotę różnorodności. Tematem przewodnim tej wyjątkowej wymiany było zagadnienie, które dotyka serc młodych ludzi na całym kontynencie –jak odnaleźć się na europejskim rynku pracy?

Zajęcia skoncentrowały się na rozwijaniu nie tylko umiejętności, lecz przede wszystkim charakteru uczestników. Warsztaty artystyczne były formą wyrażenia siebie, przy czym pędzle stawały się narzędziem budowania mostów między sercami, niezależnie od koloru skóry czy języka. Planowanie własnych przedsięwzięć otwierało drzwi ku samodzielności, a uczestnicy wchodzili w świat, gdzie ich marzenia stawały się coraz bardziej realne.

Warsztaty pisania CV nie tylko rzeźbiły uczniów na potencjalnych liderów, ale także ukazywały im drogę do tego, jak skutecznie prezentować swoje umiejętności i doświadczenia. W chwilach pisania własnych historii zawodowych, młodzi ludzie odkrywali, jak dać się zauważyć w tłumie.

Niezwykle pasjonujące okazały się także zajęcia filmowania wywiadów. Kamera, niczym magiczne zwierciadło, odkrywała przed uczestnikami nie tylko świat innych, lecz także własne przekonania. Wywiady z rówieśnikami z różnych krajów stawały się nie tylko dokumentem podróży, ale także krokiem w kierunku zrozumienia różnorodności.

Jednak najbardziej niezwykłym wydarzeniem okazała się debata oksfordzka, która odbyła się w zabytkowym budynku ratusza w centrum Landshuta. Dyskusja skoncentrowała się na pytaniu, czy ocenianie w szkole jest niezbędne. Nasza młodzież brała czynny udział w debacie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, a jednocześnie słuchając argumentów rówieśników z innych krajów. To wyjątkowe spotkanie było intelektualnym wyzwaniem, które pozwoliło zmierzyć się nam z różnymi postawami wobec procesu oceniania w szkole.

Wynikiem tych intensywnych doświadczeń było nie tylko poszerzenie horyzontów umysłowych, lecz przede wszystkim budowanie mostów między kulturami. Nasza młodzież wróciła z Landshut bogatsza o doświadczenia, które nie tylko wpłyną na ich rozwój osobisty, lecz również na kształtowanie ich przyszłej drogi zawodowej.

Nie sposób nie wyrazić głębokiej wdzięczności w stronę organizatora Nadera z organizacji EuropasErfolge.V., oraz partnerów: La Maison de l’Europe des Landes WIPSEE, ZarzisNouvellesVisions, APS A RUOTA LIBERA ONLUS. Dziękujemy za stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń między młodzieżą z różnych krajów. Dzięki Waszej pasji i zaangażowaniu, Erasmus+ stał się nie tylko programem edukacyjnym, ale także platformą do nawiązywania trwałych przyjaźni.

Niech również nasze słowa wdzięczności dotrą do prowadzących zajęcia, takich jak Luiza, Julia, Katerina i Ehab. Wasza pasja i oddanie sprawiły, że każdy warsztat stał się niezapomnianym doświadczeniem. Wasza wiedza, przekazywana z entuzjazmem, otworzyła przed nami nowe horyzonty i pomogła w pełnym rozwoju naszych umiejętności.

Wszystkim zaangażowanym w to niezapomniane doświadczenie – dziękujemy! Wasza praca jest fundamentem dla sukcesu programu Erasmus+ i naszego samorozwoju w przyszłości!

Podsumowując, Erasmus+ nie tylko otwiera drzwi do wiedzy, ale również kreuje przestrzeń do budowania wspólnego europejskiego dziedzictwa. Nasi Sienkiewiczacy stali się częścią tej niezwykłej opowieści, przywożąc z podróży bagaż doświadczeń, który z pewnością wyznaczy kurs ich przyszłych życiowych sukcesów.

MA&BK