You are currently viewing XXXIX KONKURS MATEMATYCZNY IM. PROF.  JANA MARSZAŁA – ETAP POWIATOWY

XXXIX KONKURS MATEMATYCZNY IM. PROF. JANA MARSZAŁA – ETAP POWIATOWY

W dniu 5 grudnia 2023r. odbył się etap powiatowy XXXIX Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała.

Wzięło w nim udział 15 uczniów z naszego powiatu – 11 z II Liceum Ogólnokształcącego i 4 z I Liceum Ogólnokształcącego.   

Konkurs w naszej szkole zorganizowała p. Monika Wyczarska, a zadania na dwóch poziomach: junior i senior przygotował p. Tomasz Sergiew.

Uczniowie przez 120 minut zmagali się z niezwykle trudnymi problemami matematycznymi dotyczącymi dowodzenia z zastosowaniem własności wielomianów, równania z wartością bezwzględną i parametrem, geometrii koła, równania logarytmicznego z parametrem, własności funkcji wykładniczej oraz szeregu geometrycznego.

Lista uczestników etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej 1lolancut.pl do dnia 5 stycznia 2024r.