You are currently viewing PROJEKT #StolenMemory

PROJEKT #StolenMemory

Arolsen Archives jako międzynarodowe centrum poświęcone ofiarom prześladowań nazistowskich i ocalonym zainicjowało w 2016 roku kampanię #StolenMemory, w ramach której poszukuje rodzin więźniów i więźniarek obozów koncentracyjnych, by zwrócić im rzeczy osobiste, które zostały ich krewnym odebrane przez nazistów. Niezależnie od tego, czy były to zegarki, obrączki ślubne, dokumenty czy zdjęcia, naziści odbierali ludziom przywiezionym do obozów koncentracyjnych wszystkie rzeczy osobiste, aby pozbawić ich nie tylko wolności, ale również godności i tożsamości.

Do udziału w poszukiwaniach rodzin Arolsen Archives zaprasza wolontariuszy. Zapoznają się oni z losami i biografiami byłych więźniów ze swoich regionów, tworzą posty i korzystają z mediów społecznościowych w celu poszukiwania członków rodzin i rozpowszechniania informacji o zachowanych pamiątkach. Do tego grona dołączyli także uczniowie naszego liceum. To dla nich nie tylko lekcja historii, ale też wzruszające doświadczenie przywracania utraconej pamięci i łączenia pokoleń.

W celu przedstawienia biografii prześladowanych, okoliczności zwrotów oraz historii osób, których rodziny są nadal poszukiwane, Arolsen Archives stworzyło różne formy wystaw. W naszej szkole zagości wystawa objazdowa w morskim kontenerze, którą będzie można zwiedzać od 23 maja do 9 czerwca 2024. Zdjęcia przedmiotów prezentowane na wystawie zostały oznaczone kategoriami „poszukiwani” oraz ”odnalezieni”. Od 2016 roku udało się przekazać blisko 700 pamiątek krewnym ofiar na całym świecie. Dla rodzin przedmioty te są bezcenne.

Zachęcamy do zwiedzenia wystawy, a jednocześnie do przyłączenia się do poszukiwań, ponieważ w Arolsen Archives wciąż znajduje się 2500 kopert z rzeczami osobistymi byłych więźniów. Wśród nich jest kilkaset przedmiotów należących do osób pochodzących z Polski i Ukrainy.