Dzięki programowi „Ekopracownie – zielone serce szkoły”  realizowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie już od początku nowego roku szkolnego uczniowie I LO w Łańcucie uzyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań – nowoczesną ekopracownię,  dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Dziś w Rzeszowie w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce podpisanie umowy dotacyjnej na kwotę 74 595,67 zł. dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie  na realizację tej ważnej inicjatywy służącej edukacji ekologicznej.  W uroczystości uczestniczyli: Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus, Skarbnik Powiatu Łańcuckiego Agata Sońska, dyrektor I LO w Łańcucie Maria Buk-Kalinowska oraz dyrektor ZS nr 2 w Łańcucie Renata Chudzicka.

Wniosek I LO znalazł się na wysokiej 5. pozycji listy rankingowej w konkursie wniosków o dofinansowanie Ekopracowni OZE w ramach programu „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” oraz uzyskał 68/70  punktów w ocenie wg kryteriów jakościowych. Część merytoryczną wniosku opracował zespół nauczycieli: Edyta Jóźwiakowska, Halina Baran i Barbara Kruk, część finansową Agnieszka Markowicz, księgowa szkoły. Wirtualny projekt sali Ekopracowni OZE sporządziła Alicja Jóźwiakowska, absolwentka naszej szkoły, a film o działaniach ekologicznych podejmowanych przez szkołę nagrali Szymon Cynk i  Aleksander Kwiecień, uczniowie klasy 1c. Całość koordynowała Maria Buk-Kalinowska, dyrektor szkoły.  Wnioski o dotację ze szkół Powiatu Łańcuckiego łączył w całość Wydział  Rozwoju  Gospodarczego i Funduszy Pomocowych pod kierunkiem naczelnika Józefa Fajgera. Tę inicjatywę aktywnie wspierał poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch.  

Program ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów w obszarze zapobiegania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dodaj komentarz