KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (4 września 2023)

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy (1 listopada 2023 )

Narodowe Święto 11 listopada 2023 – dzień ustawowo wolny od pracy

Zimowa przerwa świąteczna (25 – 29 grudnia 2023)

Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy (6 stycznia 2024)

Ferie zimowe dla województwa podkarpackie (29 stycznia – 9 luty 2024)

Wiosenna przerwa świąteczna (28 marca – 2 kwietnia 2024)

Zakończenie zajęć w klasach czwartych (26 kwietnia 2024)

Międzynarodowy Dzień Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy (1 maja 2024)

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od pracy

Egzaminy maturalne 2024

7 maja – j. polski PP
8 maja – matematyka PP
9 maja – j. ang. PP, j. hiszp. PP, j. niem. PP, j. ros. PP, j. franc. PP
10 maja – WOS PR, j. niem. PR
13 maja – j. ang. PR, filozofia PR
14 maja – biologia PR, j. ros. PR
15 maja – matematyka PR, j. franc. PR
16 maja – chemia PR, historia muzyki PR
17 maja – geografia PR
20 maja – j. polski PR
21 maja – historia PR, j. hiszp. PR
22 maja – informatyka PR, historia sztuki PR
23maja – fizyka PR

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy (30 maja 2024)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (21 czerwca 2024)

Ferie letnie (24 czerwca – 30 sierpnia 2024)

INNE TERMINY

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13 października 2023
2-3 listopada 2023
2 stycznia 2024
2 maja 2024
7, 8, 9, 13 maja 2024 (matura)
31 maja 2024 (po uroczystości Bożego Ciała)

Konferencje klasyfikacyjne

22 stycznia 2024 – śródroczna
22 kwietnia 2024 – roczna i końcowa klas czwartych
17 czerwca 2024 – roczna klas pierwszych, drugich i trzecich