KLASA

WYCHOWAWCA

ZASTĘPCA

1A

Tomasz Sergiew

Paulina Burda

1B

Barbara Kruk

Anna Bałtowska

1C

Iwona Skawina

Magdalena Dobrzańska

1D

Urszula Mach

Witold Duda

1E

Jadwiga Sebzda

Piotr Domka

2A

Piotr Szmuc

Joanna Wszoła – Czerw

2B

Małgorzata Kopeć

Halina Baran

2C

Edyta Jóźwiakowska

Dariusz Gwizdak

2D

Marcin Tomaszek

Urszula Czaczkowska

2E

Magdalena Antosz

Wojciech Rybak

3A

Małgorzata Szmuc

s. Ewa Boczar

3B

Karolina Kochmańska

Barbara Lew

3C

Justyna Pankiewicz

Anna Chamielec

3D

Marta Kaczmarczyk

Jan Magoń

3E

Edyta Teichman

Ks. Tomasz Dziob

4A

Marcin Ziajka

Marzena Bemben

4B

Zbigniew Pieczonka

Władysława Kluz – Chłanda

4C

Jan Ciężar

Magdalena Filipińska

4D

Ewelina Klimza

Edyta Olbrycht