Projekt „Żyj finansowo” czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) od 25 lat popularyzuje edukację finansową wśród różnych grup wiekowych – od dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym, poprzez młodzież, aż do osób dorosłych, w tym seniorów. Podejmowane inicjatywy edukacyjne, które mają na celu rozbudzenie świadomości, kształtowanie postaw oraz zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej edukacji finansowej, mają wymiar praktyczny – pozwalają na bardziej świadome funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu ekonomiczno-finansowym, kształtują dobre nawyki i wzmacniają kompetencje finansowe. Istotną grupą objętą zainteresowaniem Stowarzyszenia są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wkraczając w dorosłe „finansowe” życie, szczególnie potrzebują wsparcia w nabyciu umiejętności w obszarze zarządzania finansami osobistymi.

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” jest projektem edukacyjnym z zakresu edukacji finansowej obejmującym zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych każdego typu. Celem projektu jest transfer wiedzy i budowanie kompetencji z zakresu zarządzania finansami osobistymi w sposób przyjazny i praktyczny, przy wykorzystaniu form warsztatowych i w oparciu o nowatorską publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

W ramach projektu organizowany jest ogólnopolski konkurs dla uczniów „Żyj finansowo!” (uczestników bieżącej edycji projektu). Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji (przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat) i finału, do którego zostaną zakwalifikowani autorzy 10 najwyżej ocenionych prac pisemnych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody pieniężne (miejsca I-III), zaś dla pozostałych finalistów – nagrody rzeczowe (miejsca IV-X).ć finansami w życiu osobistym” autorstwa dr. Dariusza Wieczorka.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu. Wszyscy uczniowie z klasy II D otrzymali darmowe w/w publikacje „Żyj finansowo!”. Po realizacji projektu będą również mogli przystąpić do konkursu zorganizowanego przez SKEF.