INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Procedura pierwszego logowania do systemu UONET+

Każdy użytkownik, który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET+, musi utworzyć swoje hasło dostępu.

Aby utworzyć hasło dostępu do systemu UONET+ należy:

i na wyświetlonej stronie głównej kliknąć przycisk Zaloguj się.

 • Klikając odnośnik Załóż konto.
 • W oknie Tworzenie konta wpisać swój adres e-mail, zaznaczyć opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknąć przycisk Wyślij wiadomość. (Należy wprowadzić ten sam adres e-mail, który został podany wychowawcy klasy.)
 • Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
 • Zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.
 • Odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu.
 • W oknie Aktywacja konta należy wprowadzić hasło w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło. Za- znaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
 • Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.
 • Zamknąć okno przeglądarki.
 • Po utworzeniu hasła dostępu należy ponownie uruchomić witrynę systemu https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlancucki i zalogować się. Wówczas nastąpi przekierowanie użytkownika na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji kierowanych do niego. Ze strony startowej użytkownik może również uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

Ustalanie nowego hasła

 • Po 30 dniach ustalone hasło wygasa i staje się nieaktywne. Aby zalogować się do systemu należy ustalić nowe unikalne hasło:
 • Na stronie logowania wprowadzić adres e-mail (ten sam, który został wprowadzony do bazy danych) i kliknąć odsyłacz Przywróć dostęp.
 • W oknie Przywracanie dostępu w polu Hasło wprowadzić stare hasło. A następnie wpisać nowe hasło w polach Nowe hasło i Powtórz i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
 • Nowe hasło zostało ustalone.