Regulamin konkursu „Postaw na OZE”

ORGANIZATOR KONKURSU

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

Koordynator: Barbara Kruk, Edyta Jóźwiakowska

CELE KONKURSU

  • Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, związanej z jej ochroną i wspólnym dbaniem o jego przyszły kształt.
  • Zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych: Słońca, wiatru, wody, Ziemi oraz biomasy.
  • Pogłębianie u uczniów zainteresowań związanych z energetyką, ochroną środowiska i ekologią.
  • Promocja I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie  jako szkoły kształtującej właściwe postawy proekologiczne
  • Nawiązanie kontaktów międzyszkolnych oraz kontynuowanie podjętej współpracy w dalszym toku działań związanych z propagowaniem OZE

CZAS MIEJSCE i TEMATYKA KONKURSU

  • Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy będzie polegał na rozwiązaniu testu online wysłanego na adres szkoły podstawowej (termin rozwiązania testu online to 15 marca), a następnie uczniowie którzy rozwiązali test zostaną zaproszeni na zawody pisemne, które odbędą się 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
  • Zwycięzcą Konkursu „Postaw na OZE” zostanie ten uczeń, który uzyska największą sumę punktów z etapu online i zawodów pisemnych
  • Tematem tegorocznego konkursu będą odnawialne źródła energii : energia wiatru, energia wody, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biomasy i biogazu
  • Uczniowie, którzy zostaną laureatami lub finalistami, otrzymają nagrody i dyplomy, a przy naborze rekrutacyjny dodatkowe punkty

LITERATURA