WARSZTATY „POSTAW NA OZE”

W ostatnim tygodniu stycznia uczniowie I LO w Łańcucie uczestniczyli w warsztatach poświęconych OZE.

Prezentację tematu połączono  z krótką pogadanką wyjaśniającą, co kryje się pod skrótem OZE.  Młodzież poznała różnorodność odnawialnych źródeł energii, plusy i minusy ich wykorzystania oraz nasze krajowe zasoby energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W części praktycznej uczniowie podzieleni na kilkuosobowe zespoły przeprowadzali eksperymenty, w trakcie których robiąc różne testy i pomiary, sprawdzali mini turbinę wiatrową, czy wielkość i kształt łopatek jej wiatraka ma znaczenie przy wytwarzaniu prądu elektrycznego. Badali również wydajność mini paneli słonecznych i próbowali za ich pomocą uruchomić śmigło wiatraka. Po wykonaniu eksperymentów uczniowie wspierani przez nauczyciela mogli  wyciągnąć  szereg wniosków, mogących niewątpliwie posłużyć ich ekologicznej świadomości.

WIOSENNE KOLORY

W  październiku 2023 roku została uroczyście otwarta ekopracownia . W tym dniu grupa uczniów z klasy 1d zasadziła ponad 100 cebulek wiosennych roślin. I obecnie widzimy efekty tej pracy. Za budynkiem szkoły od strony południowej bardzo odważnie pojawiaj się żonkile, narcyze, tulipany, szafirki….. i inne kwiaty, które  „cieszą” każde oko, spragnione takich kolorów po szaro-burej zimie