Nasza szkoła realizuje dwa programy dzięki dotacji od Fundacja Świętego Mikołaja

1. Program dotacyjny „Pomoc Psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja, edycja 2022”

Otrzymaliśmy 10000zł na działania profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego młodzieży  prowadzone w szkole.

Dotowane działania profilaktyczne dotyczą:

– psychoedukacji

– profilaktyki depresji, zaburzeń lękowych i fobii społecznych

– radzenia sobie ze stresem i napięciem

– umiejętności społecznych.

Działania obejmują wszystkich uczniów, a także rodziców i nauczycieli. Zostaną zrealizowane do 24.06.2022r.

2. Udzielanie pomocy społecznej przez Fundację Świętego Mikołaja

Fundacja przyznała świadczenie dla jednego ucznia naszej szkoły w zakresie pomocy społecznej w formie materialnej poprzez przyznanie 4500zł na sfinansowanie usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego oraz konsultacji i terapii psychologicznych i psychiatrycznych  na okres 9 miesięcy  – do 31.12.2022r. Dzięki dotacji Fundacji Świętego Mikołaja uczeń będzie mógł przezwyciężyć trudną sytuację życiową, której nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby finansowe.