Innowacja pedagogiczna  w szkole

Tytuł innowacji:  Branżowe Symulacje Biznesowe –Biuro podróży

Autor innowacji: Marta Kaczmarczyk

Chętni uczniowie z klas drugich i trzecich

Okres trwania innowacji:  rok szkolny 2022/2023

Branżowe Symulacje Biznesowe to innowacyjne narzędzie przeznaczone do praktycznej nauki prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalają ceny.

Branżowa Symulacja Biznesowa “Biuro podróży” to możliwość wcielenia się w rolę współwłaściciela biura zajmującego się organizacją różnych podróży. Uczestnicy rozgrywki podejmują szereg decyzji, z którymi spotykają się przedsiębiorcy na co dzień rozwijający biura podróży.

Korzyści dla szkoły:

  1. Ze względu na wykorzystywanie innowacji w edukacji zwiększa się konkurencyjność szkoły w regionie
  2. Innowacja pedagogiczna wyróżnia szkoły nowoczesne nastawione na rozwój.
  3. Jest to nowoczesna metoda kształcenia w szkole zwana blended learningiem
  4. Szkole zostanie przyznany tytuł „Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości”

Korzyści dla uczniów:

  1. Nauka zarządzania w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny, atrakcyjny dla ucznia
  2. Zdobywanie realnych kompetencji biznesowych, dzięki zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem
  3. Atrakcyjne, angażujące lekcje, możliwość konkurowania z innymi zespołami z klasy
  4. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz podejmowania decyzji pod presją czasu