Spotkania z rodzicami – wywiadówki  (godzina 17:00)

1 września 2023 – rodzice klas I

11 września 2023 – rodzice klas III

25 września 2023 – rodzice klas I, II, IV

20  listopada 2023 – spotkania indywidualne rodziców klas I – IV

21 grudnia  – spotkania indywidualne rodziców klas I – IV, zapoznanie z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi za I półrocze

19 luty 2024 – rodzice uczniów wszystkich klas

21 marca 2024 – spotkania indywidualne rodziców klas IV, zapoznanie z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi za II półrocze

12 kwietnia 2024 – spotkania indywidualne rodziców klas I – IV

7 maja 2024 – spotkania indywidualne rodziców klas I – III

10 czerwca 2024 – spotkania indywidualne rodziców klas I – III