You are currently viewing <strong>Mini przedsiębiorstwo Handmadejewellery w Warszawie!</strong>

Mini przedsiębiorstwo Handmadejewellery w Warszawie!

Udział Sienkiewiczanek w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo Produkcik 2022, czyli niezwykłe trzy dni w stolicy. 

1-3 czerwca br.  w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie. 

Przypomnijmy: 

Nasze mini wzięło udział w postępowaniu kwalifikacyjnym i dostało się do finału, w którym uczestniczyło 20 najlepszych młodzieżowych mini.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo PRODUKCIK 2022 była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczestnictwo w konkursie dało wspólnikom mini przedsiębiorstwa możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas rywalizacji z kolegami i koleżankami z innych szkół.

W pracach komisji konkursowych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, zatem była to również okazja do poddania działalności miniprzedsiębiorstwa rzetelnej, ale zawsze życzliwej, ocenie praktyków biznesu.

Podczas zawodów centralnych ocenie podlegały:

– rozmowa wspólników z Komisją Konkursową,

– prezentacja mini przedsiębiorstwa,

– stoisko i umiejętności sprzedaży mini,

– spot reklamowy przygotowany przez mini

Podsumowując…spędziłyśmy w Warszawie trzy bardzo ciekawe i pełne wrażeń dni w super warunkach, w hotelu czterogwiazkowym. Poznałyśmy ciekawych ludzi z całej Polski, zawiązując znajomości, a nawet przyjaźnie .Mogłyśmy zweryfikować naszą wiedzę i umiejętności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ale przede wszystkim nabyłyśmy umiejętności kluczowe, czyli odpowiedź na pytanie, jak zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Sprawdziłyśmy również nasze możliwości wzajemnego zaufania i współpracy.

Gratulujemy dziewczętom z Handmadejewllery zarówno stworzenia pięknej biżuterii, jak i świetnej firmy!

Gratulujemy pani prof. Marcie Kaczmarczyk wypromowania kolejnego przedsiębiorczego teamu !!!