You are currently viewing Finał II Podkarpackiego Konkursu „Wybieram zawód przyszłości”.

Finał II Podkarpackiego Konkursu „Wybieram zawód przyszłości”.

Już po raz drugi nasza Szkoła była głównym organizatorem II Podkarpackiego Konkursu „Wybieram zawód przyszłości”. Finał odbył się 22 listopada tegoż roku.

Celem w/w konkursu była pomoc młodzieży w wyborze kierunków studiów, które umożliwią im wykonywanie zawodów przyszłości. Rozeznanie lokalnego rynku pracy jest bardzo istotne, bowiem pozwala młodym ludziom uniknąć bezrobocia w przypadku wybrania nietrafionego zawodu. Brak zatrudnienia może prowadzić  do wielu stresów a w konsekwencji do różnego rodzaju uzależnień. Stąd nasz konkurs ukierunkowany na rozważne podejmowanie kroków przy wyborze studiów a w przyszłości zawodu. Wcześniejsze rozeznanie problemu będzie  bowiem przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom w przyszłości.                                                          

Tegoroczny wybór tematyki padł na trzy zawody przyszłości; fizjoterapeuta, psychoterapeuta i pedagog specjalny. Chciałam rozważyć wybór tych zawodów szczególnie pod kątem przeciwdziałania wszelkiego rodzaju uzależnieniom.

Uczestnicy konkursu na etapie szkolnym pisali CV oraz list motywacyjny (na podstawie oferty pracy) w języku polskim i obcym. W finale 9 najlepszych uczniów z całego Podkarpacia odbyło rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcami zarówno w języku polskim jak i wybranym języku obcym.

W roli pracodawców wystąpili: Pani Kinga Rydel, fizjoterapeuta; Pani Joanna Woźniak, psycholog; i Pani Gabriela Dyrda, pedagog specjalny. Tą drogą bardzo dziękuję Im za udział w jury i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z uczniami. Pracodawcy zgodnie zauważyli, że  uczniowie mierząc się z niesymulowaną rozmową o przyszłym miejscu zatrudnienia poradzili sobie wyśmienicie. Mam nadzieję, że zaowocuje to w ich dorosłym życiu.

Dziękuję również Pani Monice Kot za uczestnictwo w jury i przeprowadzenie rozmów w języku angielskim oraz Pani Władysławie Kluz-Chłandzie za przewodniczenie jury.

Podziękowania należą się też Pani wicedyrektor Jadwidze Sebzda za to, że była z nami, uroczyście rozpoczęła konkurs a na koniec wręczyła dyplomy i nagrody.

A przede wszystkim dziękuję uczniom z Podkarpacia, że zechcieli zmierzyć się z tym konkursem a nauczycielom za zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału, pomoc w przygotowaniach  i opiekę nad nimi w czasie jazdy do i z konkursu.

Do zobaczenia za rok w III Podkarpackim Konkursie „Wybieram zawód przyszłości.

Marta Kaczmarczyk-organizator