You are currently viewing WITAJ MAJOWA JUTRZENKO…

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO…

3 maja 2023 roku delegacja Sienkiewiczaków wzięła udział w uroczystych obchodach 232. rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 r. ustawy rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.  Już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości. 

Dzień 3 maja to również święto Matki Bożej Królowej Polski, ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który w 1656 roku powierzył Polskę opiece Matki Bożej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. 

Po Mszy św. w kościele farnym, w asyście 16 sztandarów, władz parlamentarnych, samorządowych, przedstawicieli szkół, harcerzy oraz wielu instytucji i organizacji działających na terenie Powiatu Łańcuckiego, wspólnie odśpiewano hymn narodowy, wysłuchano okolicznościowych przemówień i złożono wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi 100. i 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizatorem  obchodów był Powiat Łańcucki i Miasto Łańcut.