Honorowa odznaka szkoły

odznaka

Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere.

Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.

Znakomity patron, wybitni absolwenci, wspaniali profesorowie – to chluba każdej szkoły. Ku czci tego pierwszego rokrocznie społeczność obchodzi Dzień Patrona, prawdziwe święto, „wszak pod sławnym wojownikiem Waść służysz”! Odpowiedź na pytanie, jak uhonorować najwybitniejszych Sienkiewiczaków i szczególnie zasłużonych absolwentów starszych roczników, padła 16 lutego 1993 roku, kiedy to rada pedagogiczna I Liceum zatwierdziła projekt i regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Szkoły. Idea wyróżnienia ściśle koresponduje z maksymą Seneki „Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie”, wskazując damy i kawalerów Odznaki – osoby twórcze, wybitne, utalentowane, ale też (a może przede wszystkim) nieprzeciętnie oddane Szkole, rozsławiające jej imię, złotymi zgłoskami dopisujące swoją działalnością kolejny wers jej historii. Kapituła, w skład której wchodzi dyrektor I Liceum (przewodniczący) i najstarszy nauczyciel, wybiera nominata spośród abiturientów wskazanych przez wychowawców klas maturalnych i zatwierdzonych przez radę pedagogiczną. Wręczenie Honorowej Odznaki Szkoły wraz z dyplomem nominacji opatrzonym sentencją Seneki dokonuje przewodniczący Kapituły (dyrektor szkoły) i jej członek podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Na jubileuszach I Liceum, które odbywają się niezwykle okazale co pięć lat i połączone są ze zjazdem absolwentów, ma miejsce uhonorowanie Odznaką wybitnych, zasłużonych, wiernych swej Alma Mater Sienkiewiczakom.

Projekt Odznaki wykonał Lucjan Rybak, na jej awersie uwidocznione jest filomackie zawołanie Ojczyzna Nauka Cnota, zarys budynku I Liceum i data powstania szkoły, rok 1907.