29 lipca 2022 o godz. 10.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie do klas pierwszych na rok szk. 2022/2023. Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły i na indywidualnym koncie kandydata w systemie Nabór 2022.

 

Oferta edukacyjna 2022/2023: 

WYBIERAJĄC LICEUM, MUSISZ WYBRAĆ PROFIL
 

Możliwości edukacyjne, jakie oferuje w roku szkolnym  2022/2023 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Przedmioty
punktowane w rekrutacji

Nauk ścisłych

1) matematyka

2) język angielski

3) fizyka/informatyka/chemia

hiszpański,

niemiecki,

rosyjski,

francuski

język polski, matematyka, j angielski

fizyka/informatyka/chemia

Matematyczno-geograficzna

1) matematyka

2) geografia

3) język angielski

hiszpański, 

niemiecki,

rosyjski,

francuski

język polski, matematyka

geografia, język angielski

Uniwersytecka – medyczna

1) biologia

2) chemia

3) język angielski

Dodatkowa biologia z URz

hiszpański, 

niemiecki,

rosyjski,

francuski

język polski, matematyka

język angielski, biologia (bdb)

Atrakcyjność tego profilu to m.in. udział uczniów klasy uniwersyteckiej w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzonych przez kadrę akademicką. Poznanie najnowszych technik inżynierii genetycznej w praktyce, wyjazdy edukacyjne do parków narodowych i rezerwatów przyrody, gdzie zajęcia będą prowadzone przez przewodników i pracowników ochrony przyrody.

Ponadto: „Lekcja w terenie”, „Angielski w naukach biologicznych”, warsztaty z mnemotechnik. Realizacja semestralnych projektów dotyczących problemów współczesnej biologii, współzawodnictwo w wewnątrzszkolnym konkursie o tytuł Sienkiewiczowskiego Mistrza Biologii. Indywidualizacja pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Udział w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Konkursie BrainBee.

 

Biologiczno – chemiczna

1) biologia

2) chemia

3) matematyka

hiszpański, 

niemiecki,

rosyjski,

francuski

język polski, matematyka

biologia/chemia

język angielski

Humanistyczno – językowa

Profil humanistyczny:

   1) język polski

   2) wos / jęz. angielski

   3) historia/biologia

 

Profil językowy:

   1) język polski

   2) język angielski

hiszpański,

niemiecki,

rosyjski,

francuski

Profil humanistyczny:

język polski, matematyka

język angielski/wos

historia/biologia

Profil językowy:

język polski, matematyka,

język angielski, drugi język obcy

 

 

 

Pierwszy język obcy – język angielski (obowiązkowy) wg poziomu zaawansowania
drugi język obcy nowożytny do wyboru: hiszpański, niemiecki, rosyjski, francuski

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁAŃCUCIE

Dobry wybór szkoły to proces. Aby dobrze zaplanować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową trzeba przede wszystkim poznać siebie. Określić swoje zainteresowania, umiejętności, sprecyzować uzdolnienia, poznać swoje możliwości. To są zasoby, które każdy posiada, trzeba je tylko w sobie odkryć! Liceum wybierają osoby, które myślą o edukacji raczej w dłuższej perspektywie! Oznacza to, że po ukończeniu szkoły średniej będą kontynuować naukę na studiach wyższych, w szkole policealnej albo na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Drogi Ósmoklasisto!

Jeśli szukasz szkoły, w której możesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanowić się nad wyborem zawodu,

jeśli chcesz uczyć się w szkole, w której rozwiną się Twoje zainteresowania i spełnią się Twoje edukacyjne marzenia,

jeśli pragniesz szkoły, w której jest miło, przyjaźnie i bezpiecznie

wybierz

   I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie!

To szkoła, która łączy w sobie tradycję i nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do uczniów. Mury naszej szkoły corocznie opuszczają liczne rzesze  maturzystów, którzy z powodzeniem studiują na wybranych przez siebie kierunkach. Najważniejszy rezultat pracy naszych nauczycieli to uczący się uczniowie, a właściwie uczące się społeczeństwo budowane przez absolwentów naszego liceum.

Wybór zależy od Ciebie, ale… wybieraj z głową! To znaczy tak, abyś miał poczucie, że na kolejnym etapie edukacyjnym jesteś tam, gdzie chciałeś być.

  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAŃCUCIE  TO SZKOŁA Z TRADYCJAMI

I Liceum to najstarsza szkoła średnia w powiecie łańcuckim, stąd niewątpliwym jej atutem jest tradycja. Nasi uczniowie to często przedstawiciele czwartego, trzeciego czy drugiego pokolenia Sienkiewiczaków. W pracy wychowawczej akcentujemy wielki wkład absolwentów w różne dziedziny funkcjonowania zarówno małej ojczyzny, jak i ich udział w tworzeniu potencjału intelektualnego w wymiarze ogólnopolskim. Wybitni naukowcy i samorządowcy, duchowni i nauczyciele, znakomici lekarze, luminarze kultury i sztuki, znani prawnicy i przedstawiciele nauk ścisłych – to wychowankowie różnych roczników tej prawie 115. letniej szkoły. Tradycję stworzyli nauczyciele, ci najwybitniejsi, wręcz legendarni, tacy jak profesor Jan Marszał czy profesor Halina Puterla, jak i ci „rzemieślnicy pedagogiki”, wytrwali w wysiłku kształtowania umysłów  i charakterów, których sylwetki często i z serdeczną wdzięcznością przywoływane są podczas zjazdów koleżeńskich.

Równie ważne jak tradycja jest tu i teraz. Także dzisiaj I Liceum może poszczycić się wielkimi osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych i bardzo dobrymi wynikami matur, co zadecydowało o przyznaniu szkole prestiżowych tarcz w rankingu Perspektyw. Tylko w ostatnich kilku latach Sienkiewiczacy sięgnęli po laury olimpijskie, m.in. z biologii, filozofii, historii, języka rosyjskiego.

Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie kreatywna, świetnie wykształcona i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna – z tytułami naukowymi, z uprawnieniami do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów, pośród której są egzaminatorzy i metodycy.  Pracę dydaktyczną wspiera nowoczesny sprzęt multimedialny i TIK, w który wyposażone są sale lekcyjne. 

ATUTY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁAŃCUCIE

 • Corocznie prawie stuprocentowa zdawalność matur.
 • Efektywna praca z uczniami, przekładająca się na wysokie wyniki egzaminów maturalnych, powyżej średniej miasta, powiatu, województwa i kraju.
 • Zajęcia dodatkowe i konsultacje z nauczycielami, przygotowujące do matury.
 • Wysokie miejsca w rankingu liceów ogólnokształcących w Polsce – srebrne i brązowe tarcze.
 • Klasa uniwersytecka o profilu biologiczno-chemicznym – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Testy kompetencji językowych kwalifikujące do grup zaawansowania znajomości języka angielskiego.
 • Nauka w systemie jednozmianowym.
 • W ofercie edukacyjnej języki obce do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski.
 • Szeroka oferta zajęć dodatkowych – język angielski w biznesie i medycynie, język łaciński w terminologii medycznej, ekonomia w praktyce, ratownictwo medyczne, prawoznawstwo, robotyka.
 • Do dyspozycji uczniów biblioteka z czytelnią multimedialną.
 • Udział w projektach Erasmus+, mobilność uczniów i kadry pedagogicznej, kursy językowe i metodyczne.
 • Wymiany międzynarodowe.

Ponadto:

 • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
 • Olimpijczycy i sukcesy sportowe
 • Świetnie działający Samorząd Uczniowski
 • Szeroka gama konkursów, szkolnych uroczystości i wycieczek
 • Bale szkolne i dni tematyczne
 • Akcje charytatywne i koleżeńskie grupy wsparcia
 • Na przerwach międzylekcyjnych szkolna radiola.                     

Wspierające relacje międzyludzkie i profesjonalizm to wyznaczniki naszej pracy.

Pozostając szkołą z tradycjami, pracujemy w sposób nowatorski i efektywny.

SIENKIEWICZAK CZEKA NA WAS!