OFERTA EDUKACYJNA

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
na rok szkolny 2023/2024

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Nauk ścisłych

1) matematyka

2) język angielski

3) fizyka/informatyka

 

Dodatkowo: robotyka, podstawy astronomii

język polski, matematyka, język angielski

fizyka lub informatyka

Matematyczno-przyrodnicza

1) matematyka

2) język angielski

3) geografia/chemia

 

Dodatkowo: język angielski w biznesie, ratownictwo medyczne

język polski, matematyka, język angielski

geografia lub chemia

Medyczna

1) biologia

2) chemia

3) język angielski/matematyka

 

Dodatkowo: chemia analityczna, język angielski w medycynie, ratownictwo medyczne

język polski, matematyka

chemia, biologia

Humanistyczno-biologiczna

1) język polski

2) język angielski

3) filozofia/biologia

 

Dodatkowo: warsztaty redakcyjne w języku obcym, podst. psychologii 

W kl. 1 język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym

 

 

język polski, matematyka, język angielski

historia lub biologia

Ogólna

z profilem biznesowym

1) matematyka

2) język angielski

3) język polski/biznes i zarządzanie

 

Dodatkowo: ekonomia w praktyce, język angielski w biznesie

 

język polski, matematyka, język angielski

historia lub geografia

Humanistyczno-społeczna

1) historia

2) język angielski

3)  język polski/wos

 

Dodatkowo: warsztaty redakcyjne, dziennikarskie, psychologiczne

język polski, matematyka

historia, język angielski

 

 

 Pierwszy język obcy – język angielski (obowiązkowy) wg poziomu zaawansowania
drugi język obcy nowożytny do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Przedmiot rozszerzony wskazany z innym przedmiotem do wyboru (np. fizyka/informatyka) będzie nauczany w grupach liczących minimum 12 osób. W przypadku zbyt małej liczby chętnych do nauki jednego z wybieranych przedmiotów, realizowany będzie przedmiot rozszerzony wybrany przez większość kandydatów.