You are currently viewing X Jubileuszowa edycja Językomaniaka

X Jubileuszowa edycja Językomaniaka

W dniu 28 marca br. odbyła się jubileuszowa odsłona konkursu lingwistycznego Językomaniak – to ja! Przybyło aż osiemdziesięciu sześciu uczestników z osiemnastu szkół powiatu łańcuckiego i przeworskiego, którzy zasiedli do zadań w pięciu językach: sześćdziesięciu ośmiu sprawdzało swoją wiedzę z języka Szekspira i króla Karola III, czternaścioro z języka niemieckiego, po pięcioro z hiszpańskiego i rosyjskiego, troje z języka francuskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dziewięcioro młodych lingwistów, którzy podjęli się trudnego zadania pisania testów aż z dwóch języków obcych. Z radością powitaliśmy wśród językomaniaków uczniów z Ukrainy.

Zanim uczestnicy zasiedli do godzinnych zmagań z trudną materią językową, zostali powitani przez Sienkiewiczaków Anię  i Mikołaja oraz Panią Marię Buk – Kalinowską, Dyrektor I Liceum. Przypomniała ona w swoim wystąpieniu o korzyściach wypływających ze znajomości języków obcych i wskazała możliwości, jakie stwarza w tym obszarze nasza Szkoła.

Miłym akcentem było przepiękne wykonanie przez Maję Chrzan znanego evergreenu Elvisa Presleya pt. „Can’t help falling in love” – z dedykacją dla tegorocznych językomaniaków i ich opiekunów.

Gdy uczniowie łamali głowy nad testem, ich nauczyciele zapoznali się ze świetną prelekcją Pani mgr Katarzyny Strzyżowskiej – pracownika naukowego WSIiZ w Rzeszowie, poświęconą królowi Zjednoczonego Królestwa – Karolowi III i innym royalsom. Historie opowiedziane ze swadą i ciekawie zilustrowane przyjęto z aplauzem. Warto dodać, że uczniowie klas językowych z naszego Liceum wraz z prof. Eweliną Klimzą i Edytą Teichman będą już w tym tygodniu uczestniczyć w zajęciach w języku angielskim na WSIiZ-zie w ramach umowy partnerskiej, jaka w ostatnich dniach została zawarta między rzeszowską uczelnią i I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. 

Gdy dziesięć lat temu prof. Edyta Teichman wymyśliła nowy konkurs dla uzdolnionych językowo uczniów powiatu łańcuckiego, z pewnością nie spodziewała się, że stanie się on prawdziwym lingwistycznym świętem i szybko rozszerzy się na sąsiadujący powiat przeworski. Jubileusz pobudza do refleksji: Językomaniak to ja – to świetne przedsięwzięcie. Gratulujemy!