You are currently viewing Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa w I LO

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa w I LO

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Uczniowie więc zakładają w szkole młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę i szukają pomysłu na produkt bądź usługę. Następnie przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał i podejmują działania marketingowe, tak aby na końcu produkować i sprzedać swoje produkty bądź usługi prowadząc przy tym dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

W naszym Liceum działało w tym roku szkolnym 5 miniprzedsiębiorstw tj.:

 1. Beautyaction, mini malowało wzory na materiałowych torbach,
 2. Bąbelki Henia, mini własnoręcznie robiło kule i sole do kąpieli,
 3. HandBathmade, mini robiło mydełka do kąpieli,
 4. naklejki.ILO.com, mini wykonywało naklejki,
 5. Obssesion Customs, mini malowało wzory na koszulkach.

Wszystkie w/w miniprzedsiębiorstwa wzięły udział w Ogólnopolskim konkursie Miniprzedsiębiorstwo Roku.

Uczestnictwo w w/w programie daje im możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas rywalizacji z kolegami i koleżankami z innych szkół.

W pracach komisji konkursowych uczestniczą przedstawiciele świata biznesu, zatem jest to również okazja do poddania działalności miniprzedsiębiorstwa rzetelnej, ale zawsze życzliwej, ocenie praktyków biznesu.

Miło mi zakomunikować, że mini Beautyaction zakwalifikowało się do ścisłego finału, czyli 20 najlepszych miniprzedsiębiorstw w Polsce. W bieżącym roku finał ogólnopolski odbędzie się dnia 25-26 maja w Warszawie.

A oto dziewczyny, które założyły i prowadziły miniprzedsiębiorstwo Beautyaction

 1. Julia Wojciechowska – dyrektor naczelny
 2. Weronika Fraczek – dyrektor finansowy
 3. Julia Nycz – dyrektor do spraw marketingu
 4. Martyna Weselak – uczestnik
 5. Magdalena Bar – uczestnik
 6. Sabina Panek – uczestnik
 7. Gabriela Zubek – uczestnik

Dziewczynom gratulujemy sukcesu ….

ale to nie koniec zmagań, wejście do finału wymaga żmudnych przygotowań, bowiem  podczas niego ocenie podlegać będą:

 • rozmowa uczniów z Komisją Konkursową,
 • prezentacja biznesowa miniprzedsiębiorstwa,
 • stoisko i umiejętności sprzedaży miniprzedsiębiorstwa,
 • spot reklamowy przygotowany przez miniprzedsiębiorstwo.

No to do dzieła……