Hymn szkoły

Jak orda w jasyr corda bierzesz
Rozbudzasz w duszach naszych chęć
W bezkresną, patriotyczną podróż
Historii tropem podążać, hen!

   Hetman, hetman, dusz naszych hetman.
   Hetman, hetman, dusz naszych hetman.

Tyś polski pierwszy obywatel,
Prowadzisz nas przez dawne dzieje,
Hetman dusz tyś nam od wieków,
Pieśń nasza dziś niech sławi Ciebie

   Hetman, hetman, dusz naszych hetman.
  Hetman, hetman, dusz naszych hetman.

Latarnik, Kmicic, Mały Rycerz
Z ksiąg Twoich uczą nas Ojczyzny
Więc Ty nam dalej bądź Hetmanem
Krzepiąc nam serca swoim słowem.