You are currently viewing INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I RODZICÓW

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I RODZICÓW

Szanowni Państwo,
Zamieszczamy odnośniki do najważniejszych komunikatów, informacji i materiałów dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2022. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, a w szczególności z terminami sesji maturalnej.
1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf
2. Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022
Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021-2022.pdf (oke.krakow.pl)
3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022
EM Komunikat o dostosowaniach 2022.pdf (oke.krakow.pl)
4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku
E8 EM Komunikat o przyborach 2022.pdf (oke.krakow.pl)
5. Informacja o formule egzaminu
https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/
6. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%202022%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20A_popr.pdf