You are currently viewing Konkurs „Pamięć o bohaterach 10 Pułku Strzelców Konnych” rozstrzygnięty!

Konkurs „Pamięć o bohaterach 10 Pułku Strzelców Konnych” rozstrzygnięty!

25 kwietnia 2022 r. Komisja konkursowa dokonała oceny 47 prac plastycznych nadesłanych do I  Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie w ramach konkursu „Pamięć o bohaterach 10 Pułku Strzelców Konnych”, organizowanego przez Starostę Łańcuckiego Adama Krzysztonia pod patronatem honorowym Senatora RP Stanisława Ożoga, Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego oraz Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha. 

Celem konkursu było przede wszystkim upamiętnienie żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych w 100 rocznicę jego utworzenia, kształtowanie wśród uczniów postawy patriotyzmu i szacunku dla żołnierzy walczących o niepodległość Polski, upowszechnienie wiedzy historycznej na temat Wojska Polskiego.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV do VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było samodzielnie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, upamiętniającej miejsca, wydarzenia, postaci związane z działalnością 10 Pułku Strzelców Konnych.

Wszystkie prace konkursowe nadesłano w terminie zgodnym z regulaminem. W ocenie prac uwzględniono ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, zgodność tematyki pracy z realiami historycznymi, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory artystyczne.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców konkursu w trzech kategoriach wiekowych:

1) W kategorii szkół podstawowych klasy IV – V

Miejsce

Tytuł pracy

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

I

 

Ułan łańcucki

Michalina Lęcznar

klasa 5

ZS

w Głuchowie

II

 

Szkic  marszów

1 szwadronu

10 Pułku Strzelców Konnych

Roksana Swatek

klasa 5b

ZS

w Dąbrówkach

III

 

Nasi bohaterowie strzelcy

Lena Woś

klasa 5c

SP Nr 2

w Łańcucie

       2)    W kategorii szkół podstawowych klasy VI – VIII 

 

Miejsce

Tytuł pracy

Imię i nazwisko ucznia

 

I

 

Dowódca ppłk Mikołaj Minkusz

Karolina Pelc

klasa VIII

SP Nr 3

w Łańcucie

II

 

Historia 10 PSK

Maja Wawrzaszek

klasa VIIb

ZS Nr 1

w Rakszawie

III

 

Pamięć o bohaterach 10 Pułku Strzelców Konnych

Kinga Kuźniar

klasa VII

ZSP

w Albigowej

       3)  uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Miejsce

Tytuł pracy

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

I

 

Strzelec na gniadoszu

Milena Leja

klasa Ie

I LO w Łańcucie

II

 

Łańcucki jeździec

Emilia Grocholska

klasa Ib

I LO w Łańcucie

III

 

Pamięć o bohaterach 10 Pułku Strzelców Konnych

Angelica Babiarz

klasa Ib

I LO w Łańcucie

   Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu. Dziękujemy Państwu Nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do plastycznych zmagań konkursowych.  

W załączeniu pokazujemy nagrodzone prace konkursowe.