You are currently viewing Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w I LO

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w I LO

W dniach od 12 do 16 września nasza szkoła przystąpiła do zainicjowanej przez MEiN ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”, której głównym celem było uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie, jego ochrony oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia.
W ramach akcji koordynowanej przez pedagog szkolną Grażynę Rajchel odbyło się niezwykle interesujące spotkanie uczniów z dr Jolantą Kluz-Zawadzką, specjalistą ds. epidemiologii i chorób zakaźnych, podkarpacką konsultant w dziedzinie higieny i epidemiologii. Pani Doktor podkreśliła ogromne znaczenie szczepionek w walce z chorobami zakaźnymi, odwołując się także do wzruszających wspomnień z pobytu na misjach w Afryce.
Akcję wspomogli inspektorzy SANEPiD w Łańcucie poprzez indywidulane konsultacje i stoisko z ulotkami o profilaktyce chorób zakaźnych.